Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM ASEAN Equity A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,06 USD
-0,29 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.63% -0.64% 4/5
3m 19.37% 19.96% 3/5
6m -14.11% -12.86% 3/5
12m -15.07% -13.79% 3/5
36m -1.49% -5.63% 3/5
YTD -13.60% -12.46% 3/5
max 90.15% 57.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0441851309
 • zarządzający: Pauline Ng
  Chang Qi Ong
  Desmond Loh
  Stacey Neo
 • data uruchomienia jednostki: 09.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 471,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji regionu Pacyfiku
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
 • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w obszarze Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,29 od 1,12 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,37% od 4,71% do 5,81% niska zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,06 do 0,12 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę