Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+5,27 USD
+1,20 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.20% 5.07% 10/23
3m 22.64% 22.53% 13/23
6m -4.86% -4.77% 13/23
12m 3.50% 2.29% 12/23
36m 22.01% 12.14% 5/22
YTD -4.93% -4.84% 14/23
max 92.92% 41.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0431993079
 • zarządzający: Richard Titherington
  Anuj Arora
  Sonal Tanna
 • data uruchomienia jednostki: 02.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.07.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 14 615,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od 1,58 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,53% od 5,08% do 7,40% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,11 do 0,15 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę