Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,14 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.91% 5.07% 12/23
3m 26.16% 22.53% 5/23
6m -6.34% -4.77% 15/23
12m -2.73% 2.29% 18/23
36m 5.07% 12.14% 18/22
YTD -7.40% -4.84% 17/23
max 55.37% 30.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0318933305
 • zarządzający: Amit Mehta
  Austin Forey
 • data uruchomienia jednostki: 04.11.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.11.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 307,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Small Cap (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe małych spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w krajach należących do rynków wschodzących. Pomocniczo fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe czy środki pieniężne. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,53 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,36% od 3,89% do 6,24% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,14 do 0,10 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę