Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Brazil Equity A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,11 USD
-1,83 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.50% -3.43% -/-
3m 23.90% 20.91% -/-
6m -30.63% -29.26% -/-
12m -28.54% -27.83% -/-
36m 0.85% -14.14% -/-
YTD -30.39% -28.88% -/-
max -40.90% -33.71% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0318934451
 • zarządzający: Luis Carrillo
  Sophie Bosch de Hood
 • data uruchomienia jednostki: 18.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 688,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Brazylia
 • benchmark: 100% MSCI Brazil 10/40 (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w Brazylii. Portfel subfunduszu skoncentrowany jest na od 25 do 50 spółkach. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 10,47% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę