Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Europe Equity A (acc) (EUR)
JP Morgan Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,06 EUR
-0,33 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.09% -0.44% 5/6
3m 22.27% 21.21% 4/6
6m -17.93% -21.02% 1/6
12m -7.58% -14.98% 1/6
36m 9.59% -4.54% 2/6
YTD -16.27% -19.83% 1/6
max 467.81% 508.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0210529144
 • zarządzający: Oleg Biryulyov
  Pandora Omaset
  Habib Saikaly
 • data uruchomienia jednostki: 04.07.1994 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.07.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 903,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek Europy Wschodzącej, które mają tam siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności. Fundusz może bezpośrednio inwestować w papiery wartościowe notowane na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz moskiewskim międzybankowym rynku walutowym. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w UCITS oraz inne UCI. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,19 od 1,74 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,97% od 5,97% do 6,85% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -0,10 do 0,05 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę