Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Debt D (acc) (EUR) (hedged)
JP Morgan Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,51 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.38% 0.03% -/-
3m 14.11% 7.26% -/-
6m -5.31% -7.08% -/-
12m -4.97% -4.71% -/-
36m -2.97% -1.13% -/-
YTD -5.08% -5.90% -/-
max 34.91% 132.98% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0117898204
 • zarządzający: Pierre-Yves Bareau
  Emil Babayev
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.08.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 469,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu, emitowane lub gwarantowane przez rządy krajowe na rynkach wschodzących lub ich agencje oraz przez spółki, mające siedzibę lub prowadzące znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Inwestycje mogą obejmować obligacje emitowane w ramach Planu Brady`ego w sprawie restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego, niezależne i korporacyjne emisje euroobligacji oraz obligacji Yankee. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia. Oprócz tego, fundusz może inwestować do 25% w obligacje zamienne i do 10% może inwestować w akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę