Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Asia Growth A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,94 USD
+2,61 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.60% 6.98% 7/25
3m 26.31% 25.99% 8/25
6m 5.14% 1.94% 7/25
12m 14.76% 7.76% 5/25
36m 36.77% 18.92% 3/24
YTD 4.96% 1.69% 8/25
max 270.10% 197.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0169518387
 • zarządzający: Joanna Kwok
  Mark Davids
 • data uruchomienia jednostki: 09.11.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.11.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 418,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Ex Japan (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek wzrostowych mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w rejonie Azji (z wyłączeniem Japonii). Portfel subfunduszu skoncentrowany jest na od 40 do 60 spółkach. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,34 od 1,34 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,42% od 3,81% do 5,40% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,06 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę