Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,11 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.27% 1.78% 7/9
3m 6.94% 7.37% 5/9
6m 0.32% 0.47% 5/9
12m 4.08% 2.78% 4/9
36m 9.24% 9.18% 5/8
YTD 0.39% 0.55% 4/9
max 9.81% 17.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: 100% Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & Hongkong
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane przez azjatyckie rządy, podmioty rządowe oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące większość działalności gospodarczej w Azji. Fundusz może również inwestować w obligacje zamienne oraz utrzymywać salda środków pieniężnych. Fundusz może inwestować maksymalnie do 10% aktywów w inne fundusze.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od 0,57 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 2,13% od 2,13% do 2,91% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,17 od 0,04 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę