Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global High Income Bond AC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,06 USD
+0,38 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.35% 1.42% 5/28
3m 11.40% 6.85% 4/28
6m -0.47% 0.51% 18/26
12m 2.25% 1.34% 13/24
36m 10.88% 6.26% 5/23
YTD -0.10% 0.55% 17/26
max 62.58% 19.48% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w obligacje o wysokiej rentowności, emitowane na całym świecie w różnych walutach. Inwestycje mogą obejmować obligacje wysokiej rentowności oraz instrumenty dłużne z krajów Azji i rynków wschodzących. Inwestycje w papiery wartościowe oparte na hipotekach i aktywach trwałych są ograniczone do 20% aktywów funduszu. Fundusz może też zainwestować do 10% swoich aktywów netto w obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od 0,88 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,27% od 0,83% do 3,19% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,24 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę