Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global Bond EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,04 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.76% 0.82% 14/28
3m 3.37% 6.53% 24/28
6m 4.33% 1.17% 4/26
12m 5.20% 2.03% 6/24
36m 9.90% 7.03% 8/23
YTD 4.03% 0.99% 4/26
max 29.51% 27.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz inwestuje minimum 2/3 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych z całego świata. Subfundusz będzie starał się inwestować przede wszystkim w papiery emitowane na rozwiniętych rynkach oraz w waluty krajów OECD. Aktywa mogą być lokowane w instrumenty pochodne, przy czym łączne zaangażowanie, nie może przekroczyć łącznej sumy aktywów netto.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,18 od 0,88 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 1,18% od 0,83% do 3,19% niska zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,21 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę