Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,05 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.27% -0.80% 25/44
3m 17.24% 16.00% 17/44
6m -7.17% -10.65% 17/44
12m -0.18% -3.98% 16/44
36m 9.02% -0.12% 12/43
YTD -6.22% -10.31% 16/44
max 20.11% 31.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w akcje i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą, głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku regulowanym w którymkolwiek z państw członkowskich europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Fundusz może także inwestować w dopuszczone zamknięte fundusze nieruchomości („REIT”). Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,88 od 1,78 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,55% od 1,82% do 6,32% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,12 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę