Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Brazil Bond AC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,16 USD
+0,91 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -7.11%
3m 0.19%
6m -19.75%
12m -21.43%
36m -13.15%
YTD -20.30%
max -1.56%

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Brazylia
 • benchmark: 100% JP Morgan GBI- EM Global Brazil
 • polityka inwestycyjna: Min. 2/3 niepieniężnych aktywów subfunduszu jest inwestowane w zdywersyfikowanym portfelu walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade i Non-Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych. Walory te będą denominowane w walucie lokalnej, którą jest real. Max 35% aktywów może być inwestowane w papiery emitowane przez rząd Brazylii. Subfundusz może zaangażować się w inwestycje w walory denominowane w USD. Łączne zaangażowanie związane z wykorzystaniem finansowych instrumentów pochodnych będzie obliczane przy użyciu metody VaR (Value-at-Risk).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,82% - -
Sharpe'a -0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę