Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Economic Scale US Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,68 USD
-1,82 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -8.61% -0.25% 19/20
3m 5.87% 15.53% 16/20
6m -17.76% -0.66% 18/20
12m -10.59% 8.08% 16/19
36m 2.45% 32.42% 17/19
YTD -17.52% 0.99% 18/20
max 45.83% 111.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Net
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz dąży do uzyskania wzrostu kapitału w długim okresie poprzez lokowanie przynajmniej dwóch trzecich łącznej wartości swoich aktywów niepieniężnych w odpowiednio zdywersyfikowany portfel akcji i papiery wartościowych równoważne z akcjami spółek, mających siedzibę i notowanych na głównej giełdzie lub innym rynku regulowanym Stanów Zjednoczonych, jak również spółek, prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,67 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,58% od 1,92% do 5,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,04 do 0,30 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę