Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,34 EUR
-1,90 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.13% -1.52% -/-
3m 14.03% 8.18% -/-
6m -16.00% -22.26% -/-
12m 2.25% -15.28% -/-
36m -22.01% -4.79% -/-
YTD -10.94% -20.16% -/-
max 26.99% 14.19% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 100% MSCI Turkey 10/40 Net
 • polityka inwestycyjna: Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Turcji, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Turcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 10,27% - -
Sharpe'a -0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę