Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Thai Equity EC (PLN)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,27 PLN
-0,38 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.29% 8.65% -/-
3m 16.36% 17.63% -/-
6m -9.71% 6.30% -/-
12m -17.16% 15.22% -/-
36m 5.37% 29.13% -/-
YTD -11.99% 6.84% -/-
max 115.17% 120.76% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Tajlandia
 • benchmark: 100% MSCI Thailand 10/40 Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 90% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą, głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku regulowanym w Tajlandii. Fundusz inwestuje zwykle w instrumenty o szerokim spektrum kapitalizacji rynkowej bez stosowania ograniczeń w zakresie kapitalizacji rynkowej. Maksymalnie 10% swoich aktywów netto może zainwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,45% - -
Sharpe'a 0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę