Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Russia Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,32 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.59% -0.83% 3/3
3m 14.10% 14.26% 2/3
6m -19.24% -17.37% 3/3
12m -8.88% -8.58% 2/3
36m 26.44% 24.81% 2/3
YTD -16.97% -15.24% 3/3
max -40.54% -32.72% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji rosyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Rosja
 • benchmark: 100% MSCI RUSSIA 10/40
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 90% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą, głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku regulowanym w Rosji. Fundusz inwestuje zwykle w instrumenty o szerokim spektrum kapitalizacji rynkowej bez stosowania ograniczeń w zakresie kapitalizacji rynkowej. Maksymalnie 10% swoich aktywów netto może zainwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 - -
odchylenie standardowe 7,08% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę