Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF European Equity EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,46 EUR
-1,23 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.24% 0.47% 36/44
3m 9.85% 13.30% 33/44
6m -18.81% -11.27% 35/44
12m -12.68% -3.53% 34/44
36m -16.24% -0.19% 36/43
YTD -17.94% -10.37% 34/44
max 62.58% 125.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 90% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą, głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku regulowanym w którymkolwiek z rozwiniętych krajów europejskich. Fundusz może także inwestować w dopuszczone zamknięte fundusze nieruchomości („REIT”). Maksymalnie 10% aktywów netto fundusz może również zainwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,78 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,04% od 1,82% do 6,32% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,12 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę