Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Economic Scale Japan Equity EC (JPY)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs JPY
Strzalka_spadek-01
-8,63 JPY
-0,79 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.51%
3m 5.02%
6m -13.43%
12m -7.36%
36m -7.81%
YTD -14.31%
max -25.64%

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% MSCI Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Japonii, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę