Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Indian Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,97 USD
+0,70 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.47% 6.60% 7/10
3m 19.70% 17.01% 1/10
6m -20.09% -15.64% 9/10
12m -20.37% -14.41% 9/10
36m -19.43% -13.96% 8/10
YTD -19.46% -14.82% 9/10
max -17.64% 25.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% S&P / IFCI India Gross
 • polityka inwestycyjna: Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Indiach, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Indiach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,38 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 7,73% od 6,32% do 7,73% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,07 od -0,08 do 0,00 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę