Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+3,86 USD
+2,43 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 13.12% 15.29% -/-
3m 25.45% 29.59% -/-
6m 12.29% 18.32% -/-
12m 12.41% 31.94% -/-
36m 19.01% 47.37% -/-
YTD 12.84% 20.22% -/-
max 26.45% 89.10% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Hong Kong
 • benchmark: 100% FTSE MPF Hong Kong
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w akcje i podobne kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę, znajdujących się lub prowadzących większość działalności gospodarczej lub notowanych na rynku regulowanym w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. Maksymalne zaangażowanie w chińskie akcje klasy A (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect lub CAAP) oraz chińskie akcje klasy B może wynieść 20% aktywów netto. Fundusz może używać finansowych instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i zarządzania przepływami pieniężnymi (na przykład symulacja ekspozycji na akcje).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,33% - -
Sharpe'a 0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę