Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Economic Scale Global Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,25 USD
+0,70 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.38% 2.18% 21/51
3m 15.59% 17.00% 29/51
6m -16.41% -8.58% 44/50
12m -10.29% -1.61% 42/49
36m -2.16% 9.25% 32/43
YTD -16.41% -8.41% 44/50
max 119.98% 156.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz śledzi zachowanie indeksu HSBC Economic Scale Index World. W normalnych warunkach fundusz inwestuje w papiery wartościowe w tych samych proporcjach, co indeks (przy czym w pewnych warunkach może posiadać również inne udziałowe papiery wartościowe). Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia lub zarządzania przepływami pieniężnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,86 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,76% od 3,09% do 5,56% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,07 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę