Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.89% -0.11% 12/16
3m 8.26% 12.92% 14/16
6m -6.44% -5.19% 8/16
12m -5.20% -3.93% 10/16
36m -4.26% -0.75% 12/16
YTD -6.69% -5.07% 8/16
max 35.97% 53.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 50% J.P.Morgan GBI-EM Global Diversified Index + 50% the J.P.Morgan ELMI+
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% wartości aktywów niepieniężnych w celu uzyskania łącznego zysku w zdywersyfikowanym portfelu walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade i Non-Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych. Walory te są emitowane lub gwarantowane przez rządy, agendy rządowe i organizacje ponadnarodowe z rynków wschodzących lub mające siedzibę w krajach zwanych rynkami wschodzącymi. Walory te będą denominowane głównie w walucie lokalnej. Dodatkowo fundusz może zaangażować się w inwestycje w walory denominowane w USD i walutach innych krajów OECD. Fundusz może zainwestować do 10% swoich aktywów netto w obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,08 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 3,04% od 1,91% do 4,25% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,14 do 0,14 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę