Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,11 USD
+0,69 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.68% 6.17% 15/23
3m 20.40% 21.20% 17/23
6m -4.30% -5.21% 10/23
12m 7.25% 3.63% 7/23
36m 11.03% 13.25% 15/22
YTD -3.21% -3.89% 12/23
max -14.95% 26.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto subfundusz będzie inwestował w znacznie zdywersyfikowany portfel zawierający akcje lub równoważne z akcjami papiery wartościowe, emitowane przez firmy, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej na rynkach wschodzących. Maksymalne zaangażowanie w chińskie akcje klasy A (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect lub CAAP) oraz chińskie akcje klasy B może wynieść 40% aktywów netto.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,57 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,60% od 5,08% do 7,40% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,14 do 0,10 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę