Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,41 EUR
-0,63 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.34% -0.18% 8/9
3m 10.20% 13.40% 7/9
6m -20.39% -15.07% 8/9
12m -12.98% -6.28% 8/9
36m -13.06% -4.05% 7/9
YTD -19.78% -14.70% 8/9
max 38.71% 70.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU SMID Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do długoterminowego całkowitego zwrotu przez inwestycje (zwykle co najmniej 90% aktywów netto) w portfel akcji i podobnych kapitałowych papierów wartościowych mniejszych i średnich spółek, z siedzibą w państwie członkowskim strefy euro. Mniejsze i średnie spółki to spółki, których kapitalizacja rynkowa zasadniczo obejmuje najniższy segment zagregowanego rynku strefy euro definiowanego jako spółki, których kapitalizacja rynkowa kształtuje się poniżej 10 mld euro, a także spółki należące do indeksu MSCI EMU SMID. Fundusz może używać finansowych instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i zarządzania przepływami pieniężnymi (na przykład symulacja ekspozycji na akcje).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,95 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 6,09% od 4,56% do 6,98% niska zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,09 do 0,12 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę