Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,50 EUR
-1,47 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.68% 0.47% 38/44
3m 12.04% 13.30% 29/44
6m -18.80% -11.27% 34/44
12m -13.15% -3.53% 35/44
36m -18.23% -0.19% 38/43
YTD -17.89% -10.37% 33/44
max 0.01% 38.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU (EUR) NR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz minimum 90% swoich aktywów netto inwestuje w akcje i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą, głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku regulowanym w którymkolwiek z państw członkowskich europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Fundusz może także inwestować w dopuszczone zamknięte fundusze nieruchomości („REIT”). Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,78 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,45% od 1,82% do 6,32% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,12 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę