Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,17 EUR
+0,40 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.16% -0.63% 1/8
3m 6.25% 9.01% 8/8
6m -2.43% -4.46% 1/8
12m -1.19% -2.52% 1/8
36m 4.43% 2.33% 1/8
YTD -2.54% -4.45% 1/8
max 90.45% 85.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Constrained
 • polityka inwestycyjna: Dążąc do maksymalizacji zwrotu z inwestycji, Subfundusz lokuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów niepieniężnych w zdywersyfikowany portfel posiadających rating na poziomie inwestycyjnym papierów wartościowych o stałym dochodzie (np. obligacji), oraz inne podobne papiery wartościowe (potocznie zwane - high yield), denominowane w euro i w innych walutach europejskich, w tym w funtach szterlingach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od 0,51 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,77% od 2,77% do 3,92% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,08 od 0,01 do 0,08 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę