Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euro Credit Bond EC (PLN)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% 1.03% 6/6
3m 3.06% 3.92% 5/6
6m 4.23% 4.37% 3/6
12m 4.37% 4.83% 3/6
36m 8.40% 11.00% 5/6
YTD 4.10% 4.24% 2/6
max 87.95% 73.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Markit IBoxx Euro Corporates
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz inwestuje przynajmniej dwie trzecie łącznej ilości aktywów niepieniężnych w celu uzyskania łącznego zysku w zdywersyfikowanym portfelu walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych denominowanych w euro. Subfundusz będzie starał się inwestować przede wszystkim w denominowane w euro papiery komercyjne klasy Investment Grade, zachowując jednak możliwość inwestowania w papiery gwarantowane przez państwo, agendy rządowe i organizacje ponadnarodowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,82 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,22% od 2,22% do 2,52% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,06 od -0,06 do 0,02 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę