Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Euro Bond EC (EUR)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,10 EUR
+0,37 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.07% 1.07% 3/8
3m 2.95% 3.17% 5/8
6m -0.05% 1.20% 7/8
12m -0.21% 1.22% 6/8
36m 5.12% 6.69% 6/8
YTD 0.13% 1.34% 7/8
max 64.03% 52.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 90% aktywów netto w denominowane w euro papiery wartościowe klasy inwestycyjnej o stałym dochodzie oraz inne podobne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy, agencje rządowe i organy ponadnarodowe w Azji lub przez spółki z siedzibą, centralą lub głównym miejscem prowadzenia działalności w jakimkolwiek kraju, w tym na rynkach rozwiniętych, takie jak państwa OECD i rynki wschodzące. Maksymalnie 10% aktywów netto fundusz może zainwestować w papiery wartościowe podlegające warunkowej zamianie. Do 10% swoich aktywów netto może być także zainwestowane w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,74 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 1,14% od 0,62% do 1,39% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,09 do 0,45 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę