Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global Equity Climate Change EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,19 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.62% 2.42% 5/12
3m 22.70% 27.97% 5/12
6m 2.83% 1.08% 5/12
12m 11.42% 9.12% 5/12
36m 24.48% 21.41% 4/11
YTD 2.33% 0.80% 5/12
max 13.47% 22.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 90% swoich aktywów netto w spółki, które mogą odnieść korzyści z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz które w swojej strategii biznesowej uwzględniają zmiany klimatyczne. Maksymalna ekspozycja funduszu na chińskie akcje A (za pośrednictwem Shanghai-HongKong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oraz produktów CAAP) oraz chińskie akcje B może wynieść 20% aktywów netto funduszu. Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,08 od 0,67 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,60% od 4,51% do 10,03% niska zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,09 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę