Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Chinese Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+3,24 USD
+2,55 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 14.75% 15.29% 11/17
3m 29.08% 29.59% 13/17
6m 14.80% 18.32% 13/17
12m 28.58% 31.94% 10/17
36m 39.82% 47.37% 9/15
YTD 16.22% 20.22% 13/17
max 30.39% 89.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China 10/40
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestować zwykle co najmniej 90% swoich aktywów w akcje spółek o dowolnej wielkości mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Chinach. Maksymalne zaangażowanie w chińskie akcje klasy A (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect lub CAAP) oraz chińskie akcje klasy B to 70% aktywów netto. Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w fundusze (w tym inne fundusze HSBC Global Investments Funds). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w ramach zabezpieczenia (hedging) i zarządzania przepływami pieniężnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,58 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,87% od 5,23% do 6,41% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,01 do 0,22 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę