Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF BRIC Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+0,70 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.64% 6.23% 4/4
3m 16.32% 20.62% 4/4
6m -18.85% -10.28% 3/4
12m -11.17% -0.36% 3/4
36m 13.14% 26.38% 3/4
YTD -17.81% -8.64% 3/4
max -64.43% 18.30% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji BRIC
 • zasięg geograficzny inwestycji: BRIC
 • benchmark: 25% MSCI Brazil + 25% MSCI China + 25% MSCI Russia + 25% MSCI India
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w akcje i podobne kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę, znajdujących się lub prowadzących większość działalności gospodarczej w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach. Maksymalnie zaangażowanie w chińskie akcje klasy A (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect lub CAAP) oraz chińskie akcje klasy B może wynieść do 50% aktywów netto. Fundusz może używać finansowych instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i zarządzania przepływami pieniężnymi (na przykład symulacja ekspozycji na akcje).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,50 do -0,00 -
odchylenie standardowe 6,71% od 5,61% do 6,72% -
Sharpe'a 0,04 od 0,04 do 0,12 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę