Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Brazil Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,03 USD
-0,21 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.53% -4.01% -/-
3m 22.12% 26.09% -/-
6m -37.86% -29.19% -/-
12m -35.47% -26.95% -/-
36m -13.17% -13.08% -/-
YTD -38.57% -28.76% -/-
max -66.49% -32.86% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Brazylia
 • benchmark: 100% MSCI Brazil 10/40 Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki z siedzibą, centralą lub głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Brazylii. Fundusz może także inwestować w dopuszczone zamknięte fundusze nieruchomości („REIT”). Fundusz inwestuje zwykle w instrumenty o szerokim spektrum kapitalizacji rynkowej. Nie więcej niż 10% swoich aktywów netto może inwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i/lub innych uprawnionych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 10,81% - -
Sharpe'a -0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę