Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,70 USD
+2,82 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.16% 6.98% 24/25
3m 18.36% 25.99% 24/25
6m -5.31% 1.94% 23/25
12m -1.54% 7.76% 22/25
36m 10.09% 18.92% 19/24
YTD -5.97% 1.69% 23/25
max 41.84% 52.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w akcje i podobne kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę, znajdujących się lub prowadzących większość działalności gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii), w tym zarówno na rynkach rozwiniętych takich jak kraje OECD, jak i na rynkach wschodzących. Fundusz może używać finansowych instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i zarządzania przepływami pieniężnymi (na przykład symulacja ekspozycji na akcje).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,39 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,81% od 4,62% do 6,13% niska zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,02 do 0,23 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę