Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,20 USD
+0,35 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.27% 8.76% -/-
3m 27.46% 23.61% -/-
6m -2.48% 1.88% -/-
12m -1.62% 11.90% -/-
36m -14.54% 21.42% -/-
YTD -1.11% 3.58% -/-
max 61.67% 68.81% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz w normalnych warunkach rynkowych inwestuje przynajmniej 90% aktywów w akcje spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Azji (z wyłączeniem Japonii) zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących. Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w fundusze(w tym inne fundusze HSBC Global Investments Funds). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w ramach zabezpieczenia (hedging) i zarządzania przepływami pieniężnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,55% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę