Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,28 USD
+1,98 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.23% 7.41% 5/25
3m 29.48% 23.97% 5/25
6m 1.03% 2.17% 10/25
12m 11.16% 9.98% 9/25
36m 15.82% 19.88% 14/24
YTD 1.13% 2.26% 10/25
max 27.75% 66.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów netto w akcje i podobne kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę, znajdujących się lub prowadzących większość działalności gospodarczej w Azji (bez Japonii) na zarówno rynkach rozwiniętych takich jak kraje OECD, jak i rynkach wschodzących. Maksymalne zaangażowanie w chińskie akcje klasy A w ramach subfunduszu (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect lub CAAP) oraz chińskie akcje klasy B może wynieść do 50% aktywów netto. Fundusz może używać finansowych instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i zarządzania przepływami pieniężnymi (na przykład symulacja ekspozycji na akcje).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,39 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,14% od 4,31% do 5,84% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,06 do 0,19 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę