Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,19 EUR
+0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.17% 1.04% 1/17
3m 9.39% 7.34% 6/17
6m -6.48% -5.35% 13/17
12m -4.07% -1.45% 12/15
36m -6.34% 5.12% 14/15
YTD -7.09% -4.64% 13/17
max 6.59% 40.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
 • ISIN: DE000A0YJMN7
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 13.12.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.11.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 100 EUR
 • następna wpłata: 100 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 397,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w ramach swojej aktywnej strategii w fundusze akcji, fundusze obligacyjne oraz w fundusze inwestujące głównie w instrumenty rynku pieniężnego, a także w papiery wartościowe i inne instrumenty inwestycyjne, przy braku ograniczeń do regionalnych rynków kapitałowych. Fundusz może używać instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,09 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,61% od 1,18% do 4,26% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,09 do 0,19 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) (hedged)

Zobacz także

↑ na górę