Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) (hedged)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.22% 1.84% -/-
3m 9.58% 5.85% -/-
6m -4.17% 0.18% -/-
12m -2.71% 4.26% -/-
36m -1.65% 11.87% -/-
YTD -6.51% 0.20% -/-
max 30.20% 45.33% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
 • ISIN: DE000A1JRP71
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 01.06.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.11.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 397,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w ramach swojej aktywnej strategii w fundusze akcji, fundusze obligacyjne oraz w fundusze inwestujące głównie w instrumenty rynku pieniężnego, a także w papiery wartościowe i inne instrumenty inwestycyjne, przy braku ograniczeń do regionalnych rynków kapitałowych. Fundusz może używać instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) (hedged)

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę