Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,13 PLN
+1,35 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.19% 6.27% -/-
3m 23.67% 16.25% -/-
6m -4.96% -0.96% -/-
12m -0.10% 7.15% -/-
YTD -5.15% -0.61% -/-
max -2.30% 6.10% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1901907227
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 02.05.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.08.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 411,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net TR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w akcje lub podobne instrumenty spółek z rynków wschodzących. Takie spółki będą mieć siedzibę lub będą realizować większość zysków bądź przychodów na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować w spółki z siedzibą w innych częściach świata. Fundusz wykorzystuje strategię CORE, wieloczynnikowy model zastrzeżony oraz opracowany przez Goldman Sachs, którego celem jest prognozowanie zwrotów z papierów wartościowych.

Zobacz także

↑ na górę