Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) (EUR)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.05% -0.80% 16/44
3m 15.56% 16.00% 28/44
6m -12.59% -10.65% 28/44
12m -6.63% -3.98% 26/44
36m -2.64% -0.12% 23/43
YTD -12.11% -10.31% 26/44
max -4.20% -2.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1599277255
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 04.05.2017 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 807,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Index (Net TR) (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów w akcje lub podobne instrumenty spółek europejskich. Fundusz wykorzystuje autorską strategię CORE, której celem jest prognozowanie zwrotów z papierów wartościowych. Nie więcej niż 33% aktywów może zostać zainwestowane w obligacje korporacyjne lub rządowe, zamienne papiery wartościowe, instrumenty rynku pienieżnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,79 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,22% od 2,60% do 6,72% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,15 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę