Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.17% 0.23% -/-
3m 16.22% 14.43% -/-
6m -11.27% -5.81% -/-
12m -6.11% 1.09% -/-
YTD -10.85% -5.72% -/-
max -4.70% 0.98% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1901907060
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 02.05.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 807,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Index (Net TR) (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów w akcje lub podobne instrumenty spółek europejskich. Fundusz wykorzystuje autorską strategię CORE, której celem jest prognozowanie zwrotów z papierów wartościowych. Nie więcej niż 33% aktywów może zostać zainwestowane w obligacje korporacyjne lub rządowe, zamienne papiery wartościowe, instrumenty rynku pienieżnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami.

Zobacz także

↑ na górę