Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.18%
3m 1.31%
6m 3.14%
12m 4.63%
36m 7.64%
YTD 3.43%
max 8.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1396260017
 • zarządzający: Fixed Income Team
 • data uruchomienia jednostki: 26.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 357,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays U.S Securitized Bond TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w amerykańskie hipoteczne listy zastawne i inne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na innego rodzaju papiery wartościowe).

Zobacz także

↑ na górę