Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,37 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.05% 0.97% -/-
3m 4.34% 0.85% -/-
6m 1.01% 4.45% -/-
12m 0.58% 6.83% -/-
36m -0.92% 13.18% -/-
YTD 1.01% 4.45% -/-
max 3.04% 9.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1396260447
 • zarządzający: Liquid Alternatives Team
 • data uruchomienia jednostki: 26.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 22.10.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 396,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Poland Warsaw Interbank Offer Bid 3 Month (WIBOR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestować przede wszystkim w papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie, waluty oraz finansowe instrumenty pochodne, głównie na globalnych rynkach instrumentów o stałym dochodzie i rynkach walutowych. Fundusz będzie stosować szereg różnych strategii inwestycyjnych obejmujących durację (stopy procentowe), kraj, walutę, rząd i swapy, dług na rynkach wschodzących i kredyty hipoteczne. Fundusz może również wprowadzić zabezpieczenie na poziomie całego portfela w celu wyeliminowania niezamierzonego rynkowego ryzyka kierunkowego.

Zobacz także

↑ na górę