Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs India Equity Portfolio A (Acc) (USD)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,70 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.81% 4.58% 4/10
3m 19.39% 21.18% 9/10
6m -12.58% -14.40% 2/10
12m -11.07% -14.68% 2/10
36m -13.45% -14.53% 6/10
YTD -13.77% -15.38% 2/10
max 13.30% 10.54% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU0333810694
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 25.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.03.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 727,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI India IMI NR
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz będzie w większości inwestować w akcje lub podobne instrumenty spółek indyjskich. Takie spółki będą mieć siedzibę lub będą realizować większość zysków bądź przychodów w Indiach. Subfundusz może również inwestować w spółki z siedzibą w innych częściach świata. Subfundusz nie może inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w obligacje emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa , papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na papiery wartościowe innego rodzaju), instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,12 od 1,30 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 7,12% od 6,32% do 7,73% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,06 do 0,04 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę