Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A (Acc) (USD)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,07 USD
+0,28 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.07% -1.02% 31/51
3m 16.78% 15.79% 21/51
6m -3.41% -6.08% 19/50
12m 5.01% 0.03% 15/49
36m 22.40% 12.71% 13/43
YTD -3.00% -5.87% 19/50
max 149.20% 147.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU0244548862
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 17.04.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.02.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 891,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Index NTR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w akcje lub podobne instrumenty w ramach skoncentrowanego portfela spółek z całego świata. Fundusz nie może inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w obligacje emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa , papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na papiery wartościowe innego rodzaju),instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od 1,86 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,63% od 3,24% do 5,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,07 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę