Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio E (Acc) (EUR)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,03 EUR
-0,03 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.70% -0.63% 5/8
3m 12.29% 9.01% 1/8
6m -5.50% -4.46% 7/8
12m -2.91% -2.52% 4/8
36m 1.27% 2.33% 5/8
YTD -5.54% -4.45% 7/8
max 12.63% 13.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1056557462
 • zarządzający: Fixed Income Team
 • data uruchomienia jednostki: 17.06.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 269,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML European Currency High Yield Constrained Index TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w papiery wartościowe przedsiębiorstw europejskich o stałym dochodzie o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w zamienne papiery wartościowe. Fundusz może inwestować do jednej dziesiątej swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe lub inne podobne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,27 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 2,79% od 1,62% do 2,79% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od 0,01 do 0,08 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę