Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.58% 0.39% -/-
3m 12.69% 7.54% -/-
6m -4.98% 0.72% -/-
12m -1.13% 2.60% -/-
36m 8.09% 8.20% -/-
YTD -4.98% 0.45% -/-
max 19.94% 12.34% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1204194473
 • zarządzający: Fixed Income Team
 • data uruchomienia jednostki: 27.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 269,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML European Currency High Yield Constrained Index TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w papiery wartościowe przedsiębiorstw europejskich o stałym dochodzie o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w zamienne papiery wartościowe. Fundusz może inwestować do jednej dziesiątej swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe lub inne podobne papiery wartościowe.

Zobacz także

↑ na górę