Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.46% 1.05% -/-
3m 14.92% 7.14% -/-
6m -4.48% -1.36% -/-
12m -3.23% 0.64% -/-
36m 1.65% 6.21% -/-
YTD -3.82% -0.82% -/-
max 10.90% 7.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1204194127
 • zarządzający: Fixed Income Team
 • data uruchomienia jednostki: 27.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.05.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 23 329,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JPM EMBI Global Diversified Index (TR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie głównie inwestować w papiery wartościowe o stałym dochodzie, wszelkiego rodzaju emitentów z rynków wschodzących. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na innego rodzaju papiery wartościowe).

Zobacz także

↑ na górę