Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A (acc) (USD)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,24 USD
+1,60 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.94% 5.07% 2/23
3m 28.20% 22.53% 3/23
6m 2.28% -4.77% 3/23
12m 11.90% 2.29% 2/23
36m 20.49% 12.14% 6/22
YTD 2.63% -4.84% 3/23
max 52.30% 39.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1396261411
 • zarządzający: Emerging Markets Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 27.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.12.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 749,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (USD)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestować przede wszystkim w akcje spółek z rynków wschodzących. Nie więcej niż 33% aktywów może zostać zainwestowane w obligacje emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa, a także w zamienne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,56 od 1,57 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,47% od 5,08% do 7,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,11 do 0,15 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę