Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A (Acc) (USD)
Goldman Sachs Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,15 USD
+0,92 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.91% 7.41% 10/25
3m 26.13% 23.97% 7/25
6m 7.77% 2.17% 6/25
12m 19.12% 9.98% 4/25
36m 31.66% 19.88% 5/24
YTD 7.91% 2.26% 5/25
max 65.10% 50.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
 • ISIN: LU1396261254
 • zarządzający: Equity Team
 • data uruchomienia jednostki: 26.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.05.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 1 500 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 514,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Index Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie w większości inwestować w akcje lub podobne instrumenty spółek azjatyckich (z wyłączeniem spółek japońskich). Takie spółki będą mieć siedzibę lub będą realizować większość zysków bądź przychodów w Azji, z wyłączeniem Japonii.Subfundusz nie może inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w obligacje emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa , papiery wartościowe zamienne, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty niepowiązane z akcjami.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,70 od 1,33 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,82% od 4,31% do 5,84% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,03 do 0,25 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę