Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc)(EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,12 EUR
-1,20 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -7.67%
3m -7.06%
6m -8.10%
12m -3.99%
YTD -6.53%
max -1.30%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU1929549837
 • zarządzający: Brooks Ritchey
  Robert Christian
  Anthony M Zanolla
 • data uruchomienia jednostki: 18.01.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.09.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 574,4 mln PLN (02.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału przy mniejszej zmienności. Fundusz może inwestować w dowolne aktywa oraz stosować dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym uważane za techniki wysokiego ryzyka. Może inwestować w każdego rodzaju kapitałowe i dłużne papiery wartościowe z dowolnego kraju lub od dowolnego emitenta. Może zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych, surowcach i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Fundusz wykorzystuje dużą liczbę instrumentów pochodnych do zabezpieczenia, do efektywnego zarządzania portfelem i/lub w celach inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować do 10% łącznych aktywów netto w obligacje katastroficzne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę